ชื่อ - นามสกุล :นายสุเมธ บุญยังเจริญ
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าเจ้าหน้าที่และอาคารสถานที่
ที่อยู่ :
Telephone :0641569114
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าเจ้าหน้าที่และอาคารสถานที่