ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณัฐพร ดงภักดี
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่พัสดุ
ที่อยู่ :
Telephone :0993366578
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :