ชื่อ - นามสกุล :นางบรรจง ลิไธสง
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :0848286841
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ