ชื่อ - นามสกุล :นายบุญธรรม เย็นปลื้ม
ตำแหน่ง :ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก :นักการภารโรง
ที่อยู่ :
Telephone :0892524762
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่