ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจิติภรณ์ แจ่มดาว
ตำแหน่ง :ครูธุรการ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ธุรการ
ที่อยู่ :
Telephone :0861041259
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ