ชื่อ - นามสกุล :นายวิษณุ กุณฑลบุตร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :22/1 ซ.สุนทรภู่7 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
Telephone :0868360500
Email :wissanu-kun@hotmail.co.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา